Oferta współpracy w zakresie pomocy prawnej


W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy usługi w następującym zakresie:

 • opiniowanie i sporządzanie i negocjowanie umów,
 • porady i opinie prawne,
 • negocjacje i zastępstwo prawne,
 • zakładanie i obsługa spółek,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych ,
 • doradztwo, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych,
 • windykacja wierzytelności przedsiębiorców,
 • sprawy cywilne, gospodarcze i handlowe,
 • sprawy administracyjne,
 • prawo pracy,
 • prawo upadłościowe i naprawcze,
 • upadłość konsumencka,
 • prawo sportowe,
 • zamówienia publiczne

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie o stałą obsługę prawną.

KONTAKT

ul. Prądnicka 48/4
31-202 Kraków
(+48) 502 522 526
(+48) 507 065 608
12 426 10 67
12 426 10 66
biuro@kancelaria-rz.net