Specjalizacje

Prawo handlowe

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Opracowujemy i opiniujemy umowy handlowe, doradzamy w zakresie optymalizacji funkcjonowania działalności gospodarczej. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie tworzenia osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego, jak również ich przekształcania i łączenia.


Prawo pracy

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu pracodawców i pracowników w sporach sądowych i pozasądowych wynikających ze stosowania umów o pracę. Optymalizujemy umowy o pracę, jak również pomagamy w tworzeniu regulaminów pracy, wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy.

Windykacja należności

Skuteczne egzekwowanie należności pieniężnych nie należy do łatwych zadań. Mimo to z powodzeniem podejmujemy się windykacji długów, nawet tych przeterminowanych, wykorzystując przy tym wypracowane i sprawdzone metody uzyskiwania zaległych zobowiązań.


Prawo zamówień publicznych

Posiadamy doświadczenie w obsłudze postępowań przetargowych rozstrzyganych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowujemy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentujemy oferentów w tych postępowaniach. Doradzamy również Zamawiającym w przygotowaniu warunków i dokumentacji przetargu.

Prawo cywilne

W ramach działu prawa cywilnego prowadzimy postępowania spadkowe oraz o dział spadku, jak również o zniesienie współwłasności nieruchomości. Zajmujemy się procesami sprzedaży, kupna oraz najmu nieruchomości. Egzekwujemy roszczenia odszkodowawcze i o zadośćuczynienie. Mamy również doświadczenie procesowe w zakresie prawa rodzinnego.

Prawo administracyjne

Odnieśliśmy wiele sukcesów w pozytywnie zakończonych postępowaniach przed organami administracji publicznej, jak również sądami administracyjnymi w tym Najwyższym Sądem Administracyjnym. Nasza uwaga skupia się wokół postępowań dotyczących zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.


Zastępstwo procesowe

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami powszechnymi I i II instancji na terenie całego kraju, jak również organami administracji publicznej oraz sądami arbitrażowymi i w postępowaniach mediacyjnych.


Negocjacje biznesowe

Bierzemy udział w negocjacjach gospodarczych i handlowych prowadzonych przez naszych klientów z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Naszym atutem jest sprawna argumentacja i skuteczna ochrona interesów reprezentowanego w rozmowach klienta.

 

 

 

 

KONTAKT

ul. Prądnicka 48/4
31-202 Kraków
(+48) 502 522 526
(+48) 507 065 608
12 426 10 67
12 426 10 66
biuro@kancelaria-rz.net